Nawigacja

Podbrzezie

W dniach 2 - 5 września 2023 r. zespół pracowników Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na wniosek właścicieli terenu przeprowadził prace weryfikujące informacje o rzekomym pochówku poległych żołnierzy AK na terenie prywatnej posesji w Podbrzeziu (Paberże) na Litwie w rejonie wileńskim. W obrębie istniejacego upamiętnienia przeprowadzono prace archeologiczne mające na celu zlokalizowanie miejsca potencjalnej mogiły i weryfikację liczby pochowanych w niej osób.

W toku podjętych działań na przebadanym obszarze nie ujawniono szczątków ludzkich ani śladów po istnięjącej w tym miejscu mogile.

 

do góry