Nawigacja

Wilno - prace poszukiwawcze na cmentarzu na Pióromoncie

Zespół specjalistów z Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze i archeologiczne na terenie Cmentarza św. Rafała na Pióromoncie w Wilnie. Głównym celem prac miało być odnalezienie grobów  pochowanych w tym miejscu poległych w bitwie pod Krawczunami-Nowosiółkami: porucznika  Czesława Grombczewskiego ps. „Jurand” -dowódcy 1 Brygady Wileńskiej AK, starszego sierżanta Maurycego Palenko ps. „Strug” i plutonowego Franciszka Hojana ps. „Szary”. Wszyscy oni zginęli 13 lipca 1944 roku podczas bitwy pod Krawczunami, największej batalii operacji „Ostra Brama”. Ciała trzech zabitych przez Niemców AK-owców, pochowano w dniu 14 lipca 1944 r. na starym, zamkniętym jeszcze przed II wojną światową cmentarzu

Po wojnie komuniści niemal całkowicie zniszczyli teren cmentarza. Zlikwidowano go ostatecznie w 1958 roku, pozostawiając jedynie niewielki fragment z Kaplicą Cmentarną. Pozostały na nim resztki śladów po grobach.

do góry