Nawigacja

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji

p.o. Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji – dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

tel. (22) 581 89 09
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
krzysztof.szwagrzyk@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji – mec. Anna Szeląg
tel.  (22) 581 89 09
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
anna.szelag@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji – Andrzej Cisek
tel.  (22) 581 86 58
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
andrzej.cisek@ipn.gov.pl 

Sekretariat: Iwona Heichman

tel. (22) 581 89 09, fax (22) 581 89 11,
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
iwona.heichman@ipn.gov.pl 

Wydział Analiz Historycznych

Naczelnik – Sylwia Kurzyp
tel. (22) 540 58 68  
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
sylwia.kurzyp@ipn.gov.pl

 

Wydział Logistyki

Naczelnik Małgorzata Gajewska
tel. (22) 581 89 56
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
malgorzata.gajewska@ipn.gov.pl

Zastępca Naczelnika Krzysztof Orłowski
tel. (22) 581 89 39
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
krzysztof.orlowski@ipn.gov.pl

 

Wydział Archeologii

Naczelnik – Adrianna Wojciechowska
tel. 884 202 681
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
adrianna.wojciechowska@ipn.gov.pl 

 

Wydział Kresowy

Naczelnik – dr Dominika Siemińska
tel. 604 944 679
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
dominika.sieminska@ipn.gov.pl

 

Wydział Identyfikacji

Naczelnik – dr Magdalena Krajewska
tel. (22) 581 89 94
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
magdalena.krajewska@ipn.gov.pl

Zastępca Naczelnika – Rafał Michliński
tel. (22) 581 89 15
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
rafal.michlinski@ipn.gov.pl 

Samodzielna Sekcja Informacji i Sprawozdawczości

Kierownik – Tomasz Trzaska
tel. (22) 581 88 06
tomasz.trzaska@ipn.gov.pl

 

do góry