Nawigacja

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji

p.o. Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji – dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

tel. (22) 581 89 09
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
krzysztof.szwagrzyk@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji – mec. Anna Szeląg
tel.  (22) 581 89 09
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
anna.szelag@ipn.gov.pl 

Sekretariat: Iwona Heichman

tel. (22) 581 89 09, fax (22) 581 89 11,
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
iwona.heichman@ipn.gov.pl 

Wydział Dokumentacji i Analiz

Naczelnik – Andrzej Cisek
tel. (22) 581 89 48
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
andrzej.cisek@ipn.gov.pl 

Wydział Logistyki

p.o. Naczelnika Małgorzata Gajewska
tel. (22) 581 89 56
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 
p.o. Zastępcy Naczelnika Krzysztof Orłowski
tel. (22) 581 89 39
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

Wydział Poszukiwań

Naczelnik – dr Tomasz Borkowski 
tel. (71) 326 76 58
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław

Wydział Kresowy

Naczelnik –  Leon Popek
tel. 81 536 34 90
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Wydział Identyfikacji

 Naczelnik – dr Magdalena Krajewska
tel. (22) 581 89 94
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Agnieszka Szymczak, starszy inspektor
 tel. (71) 326 76 58
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław

 

do góry