Poszukiwania
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956

Apel do rodzin ofiar komunizmu straconych w więzieniu mokotowskim w Warszawie

Latem 2012 r. na kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie przeprowadzony został pierwszy etap prac archeologiczno-ekshumacyjnych, w wyniku których odnaleziono szczątki stu kilkunastu więźniów okresu stalinowskiego. W maju i czerwcu 2013 r. przeprowadzono drugi etap prac ekshumacyjnych na Powązkach. Udało się wydobyć szczątki kolejnych 82 osób . We wrześniu 2014 r. podjęto szczątki 2 osób. W sumie ekshumowano 198 osób.
Od powstania Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, we wrześniu 2012 r., udało się zgromadzić materiał porównawczy od blisko 400 krewnych ofiar oraz zidentyfikować 40 osób, których szczątki odnaleziono na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Do przeprowadzenia kolejnych identyfikacji odnajdywanych ofiar terroru komunistycznego niezbędne jest zgromadzenie możliwie wielu próbek materiału genetycznego pochodzącego od krewnych osób straconych w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Instytut Pamięci Narodowej i Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów w Szczecinie poszukują pilnie kontaktu z rodzinami więźniów lat 1948–1956.

Kontakt:
Instytut Pamięci Narodowej – tel. (71) 326-76-58,

e-mail: krzysztof.szwagrzyk@ipn.gov.pl

 

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów – tel. (91) 48 49 873,

e-mail: pbgot@ipn.gov.pl

www.pbgot.pl