Poszukiwania
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956

Odnalezieni

Aktualnie znajdujesz się na: /

Stefan Głowacki

Stefan Głowacki (1903-1949), ps. „Smuga”, porucznik AK, oficer Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.

Urodził się 31 marca 1903 r. w Lublinie, syn Stanisława i Katarzyny z d. Stola. W 1924 r. został wcielony do wojska, służył w 8. pp Legionów w Lublinie. 

Po zakończeniu służby pozostał w wojsku. W 1934 r. awansował na podporucznika. Przeniesiony do 17. pp w Rzeszowie, w 1938 r. awansował do stopnia porucznika. Wiosną 1939 r. został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza w Augustowie. W czasie kampanii wrześniowej brał udział w walkach w okolicach Augustowa i Suwałk. W listopadzie 1939 r. wyjechał do Wilna gdzie od roku 1941 rozpoczął działalność w AK pełniąc funkcję dowódcy podrejonu. 

W kwietniu 1945 r. jako repatriant wyjechał z Wilna i przybył do Wrocławia. W marcu 1946 r. nawiązał współpracę z Ośrodkiem Mobilizacyjnym Wileńskiego Okręgu AK kierowanym przez ppłk. Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego”. 

7 lipca 1948 r. został aresztowany w zasadzce w Dębowej Łące koło Leszna. 8 marca 1949 r. WSR w Warszawie pod przewodnictwem kpt. Zbigniewa Furtaka skazał go na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut decyzją z dnia 3 czerwca 1949 r. nie skorzystał z prawa łaski. 

Wyrok wykonano 13 czerwca 1949 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Postanowieniem z 25 października 1990 r. Izby Wojskowej Sądu Najwyższego wyrok WSR w Warszawie w sprawie Stefana Głowackiego został uznany za nieważny.

Szczątki por. Stefana Głowackiego odnaleziono 20 maja 2013 r. w kwaterze „Ł” Cmentarza Powązkowskiego Wojskowego w Warszawie.

28 września 2014 roku, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Instytut Pamięci Narodowej ogłosił, że udało się ustalić tożsamość por. Głowackiego. Notę potwierdzającą identyfikację Stefana Głowackiego w imieniu rodziny odebrała jego córka Hanna Planda.


27 września 2015 r. Stefan Głowacki został uroczyście pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych – Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 • Raport Zastępcy Szefa PUBP w Lesznie z zatrzymania Stefana Głowackiego w lipcu 1948 r. (AIPN)
  Raport Zastępcy Szefa PUBP w Lesznie z zatrzymania Stefana Głowackiego w lipcu 1948 r. (AIPN)
 • Pismo Najwyższego Sądu Wojskowego do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie informujące o nieskorzystaniu przez B. Bieruta z prawa łaski oraz nakazujące bezzwłoczne wykonanie kary śmierci na Stefanie Głowackim. (AIPN)
  Pismo Najwyższego Sądu Wojskowego do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie informujące o nieskorzystaniu przez B. Bieruta z prawa łaski oraz nakazujące bezzwłoczne wykonanie kary śmierci na Stefanie Głowackim. (AIPN)
 • Pismo sędziego WSR Zbigniewa Furtaka do naczelnika więzienia mokotowskiego informujące o odrzuceniu przez Najwyższy Sąd Wojskowy skargi rewizyjnej i utrzymaniu wyroku skazującego na karę śmierci Stefana Głowackiego. (AIPN)
  Pismo sędziego WSR Zbigniewa Furtaka do naczelnika więzienia mokotowskiego informujące o odrzuceniu przez Najwyższy Sąd Wojskowy skargi rewizyjnej i utrzymaniu wyroku skazującego na karę śmierci Stefana Głowackiego. (AIPN)
 • Protokół wykonania kary śmierci wobec Stefana Głowackiego (AIPN)
  Protokół wykonania kary śmierci wobec Stefana Głowackiego (AIPN)
 • Wrzesień 2014 r. Prezes IPN i rektor PUM wręczyli Hannie Plandzie świadectwo identyfikacyjne ojca. (fot. P. Życieński)
  Wrzesień 2014 r. Prezes IPN i rektor PUM wręczyli Hannie Plandzie świadectwo identyfikacyjne ojca. (fot. P. Życieński)