Poszukiwania
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956

Odnalezieni

Aktualnie znajdujesz się na: /

Arkadiusz Wasilewski

Arkadiusz Wasilewski (1925–1949), ps. „Biały”, porucznik Armii Krajowej / Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, oddziału mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”.

Pochodził ze Sterdyni na Podlasiu. Do AK wstąpił w 1943 r. po ucieczce z robót przymusowych, na które został skierowany po niemieckiej agresji na Polskę w 1939 r. Ukrywał w domu kobietę pochodzenia żydowskiego, której życie zagrożone było w wyniku polityki narodowościowej niemieckiego okupanta. Od 1943 r. żołnierz oddziału partyzanckiego w Obwodzie Sokołów Podlaski AK, a następnie kpt. Stanisława Łokuciewskiego „Małego” na Lubelszczyźnie. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski zgłosił się do wojska. Skierowany do Wojsk Wewnętrznych – formacji stworzonej do likwidacji antykomunistycznego podziemia zbrojnego, ukończył kurs w Centrum Wyszkolenia WW. W maju 1945 r. zdezerterował i wstąpił w szeregi zgrupowania „Zapory” na terenie Lubelszczyzny. W sierpniu 1945 r. skorzystał z amnestii ogłoszonej przez władze komunistyczne i ujawnił się. W grudniu został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa pod zarzutem współpracy z podziemiem. Brutalnie przesłuchiwany na Zamku Lubelskim, nie przyznał się do winy. Po zwolnieniu z więzienia w październiku 1946 r., powrócił w szeregi zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Służył w patrolu por. Jana Szaliłowa „Renka” do sierpnia 1947 r. W 1947 podjął nieudaną próbę przedostania się na Zachód. Aresztowany w punkcie kontaktowym w Nysie wraz ze współtowarzyszami walki. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 15 listopada 1948 r. skazany na karę śmierci. Stracony 7 marca 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Szczątki Arkadiusza Wasilewskiego odnaleziono latem 2012 r. w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

28 lutego 2014 r., podczas uroczystości w Belwederze z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Instytut Pamięci Narodowej ogłosił, że udało się ustalić tożsamość por. Wasilewskiego. Świadectwo potwierdzające identyfikację Arkadiusza Wasilewskiego odebrała jego siostrzenica Ewa Oleszek.


27 września 2015 r. Arkadiusz Wasilewski został uroczyście pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych – Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 

 • Świadectwo chrztu Arkadiusza Wasilewskiego. (AIPN)
  Świadectwo chrztu Arkadiusza Wasilewskiego. (AIPN)
 • Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Arkadiusza Wasilewskiego wystawione przez Zarząd Gminy w Chodlu. (AIPN)
  Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Arkadiusza Wasilewskiego wystawione przez Zarząd Gminy w Chodlu. (AIPN)
 • Zaświadczenie wystawione Arkadiuszowi Wasilewskiemu przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Lublinie. (AIPN)
  Zaświadczenie wystawione Arkadiuszowi Wasilewskiemu przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Lublinie. (AIPN)
 • Protokół wykonania kary śmierci wobec Arkadiusza Wasilewskiego. (AIPN)
  Protokół wykonania kary śmierci wobec Arkadiusza Wasilewskiego. (AIPN)
 • Luty 2014 r. Świadectwo identyfikacyjne Arkadiusza Wasilewskiego odebrała jego siostrzenica Ewa Oleszek. (fot. K. Hołopiak)
  Luty 2014 r. Świadectwo identyfikacyjne Arkadiusza Wasilewskiego odebrała jego siostrzenica Ewa Oleszek. (fot. K. Hołopiak)