Poszukiwania
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956

Odnalezieni

Aktualnie znajdujesz się na: /

Henryk Borowy-Borowski

Henryk Borowy-Borowski (1913–1951), ps. „Trzmiel”, porucznik, oficer Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, prawnik, konspiracyjne nazwisko Henryk Syczyński.

Absolwent kursu podchorążych rezerwy w Grodnie. Uczestnik wojny obronnej Polski z 1939 r. w stopniu plutonowego podchorążego. W latach 1942–1944 żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, w ramach którego służył w grupie wywiadowczej, zorganizowanej do walki z sowietyzacją ziem polskich, o kryptonimie „Cecylia”. W lipcu 1944 r. zdołał uniknąć aresztowania przez wojska sowieckie i wywózki w głąb ZSRR. Za udział w walkach o wyzwolenie Wilna w 1944 r. odznaczony Krzyżem Walecznych. Wiosną 1945 r. współorganizował przerzut na zachód żołnierzy b. Okręgu Wileńskiego AK. Następnie wszedł w skład komendy eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK, działającego na terenie obecnej Polski, w której pełnił funkcję kierownika komórki kontrwywiadowczej. Aresztowany 28 czerwca 1948 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 2 listopada 1950 r. skazany na karę śmierci wraz z mjr. Zygmuntem Szendzielarzem „Łupaszką”, por. Lucjanem Minkiewiczem „Wiktorem” oraz ppłk. Antonim Olechnowiczem „Pohoreckim”. Zamordowany 8 lutego 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Szczątki Henryka Borowego-Borowskiego odnaleziono wiosną 2013 r. w pobliżu kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Świadectwo potwierdzające identyfikację Henryka Borowego-Borowskiego odebrała przedstawicielka jego rodziny 22 sierpnia 2013 r.


27 września 2015 r. Henryk Borowy-Borowski został uroczyście pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych – Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
 

  • Henryk Borowy-Borowski. Zdjęcie sygnalityczne  wykonane w MBP w 1948 r. (AIPN)
    Henryk Borowy-Borowski. Zdjęcie sygnalityczne wykonane w MBP w 1948 r. (AIPN)
  • Protokół wykonania kary śmierci wobec Henryka Borowego-Borowskiego. (AIPN)
    Protokół wykonania kary śmierci wobec Henryka Borowego-Borowskiego. (AIPN)
  • Sierpień 2013 r. Notę identyfikacyjną Henryka Borowego-Borowskiego odebrała przedstawicielka rodziny. (fot. K. Hołopiak)
    Sierpień 2013 r. Notę identyfikacyjną Henryka Borowego-Borowskiego odebrała przedstawicielka rodziny. (fot. K. Hołopiak)