Nawigacja

2 czerwca 2008 r. - Wrocław

Wrocław, Cmentarz Osobowicki - ekshumacja szczątków Antoniego Tomiałojcia straconego w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu 7 III 1949 r., i szczątków Stefana Półrula straconego w wiezieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu 9 IV 1953 r.

Oględziny wydobytych czaszek wskazały jednoznacznie, że na skazanych wykonano egzekucję poprzez zastosowanie tzw. metody katyńskiej – strzału w potylicę.

Wojskowy pogrzeb Stefana Półrula odbył się 9 września 2008 r. na cmentarzu w miejscowości Młodojewo (gm. Słupca, pow. Konin).

do góry